25 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
 ABOUT US

                  
Greater Tech Engineering Co.,Ltd. Company  Profile​ 

ไฟล์:YouTube Logo 2017.svg - วิกิพีเดีย
  • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
  • บริหารงานโดย คุณ กฤษณะ  สารพันธ์
  • โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบสร้างและจำหน่ายเครื่องจักรประเภท 

Auto Case Packing Machine,Cartoning Machine ,Robot System,  Conveyor  System, Customize Packing Machine , End Off Line Trunkey Packing System                                                                                          
เพื่อเป็นการลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ที่มีราคาสูง และเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับช่างและวิศวกรชาวไทย ให้มีงานที่ตรงกับสายการศึกษา และความรู้ทางวิศวกรรมที่ได้ศึกษาเรียนรู้มา
    
ทางบริษัทเกรทเตอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง มีนโยบายในการ สร้างงาน สร้างเครื่องจักร ด้วยฝีมือ ช่างและวิศวกรชาวไทยที่มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก
    
ปัจจุบันทางบริษัท เกรทเตอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางด้าน การออกแบบและสร้างเครื่องจักร ด้วยทีมงานช่างและวิศวกรชาวไทย ที่ผลิตเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ทัดเทียมเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่มีราคาสูง โดยทางบริษัท เกรทเตอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งเน้นที่จะผลิตเครื่องจักรประเภท Automatic packing machine และ เครื่องจักรประเภท End off line turnkey packing system

ไฟล์:YouTube Logo 2017.svg - วิกิพีเดีย